Fordele Chairman’s giver dig, bestyrelsen og selskabet:

  • Skabe et hurtigt overblik over alle elementerne i dit bestyrelsesarbejde.

  • Finde materialer til bestyrelsesmøder hurtigt.

  • Organisere din samlede bestyrelsesportefølje ét sted.

  • Sikre samling af fortrolige materialer ét sted (mails, dokumenter etc.).

  • Sikre bestyrelsen et fortroligt ”rum”, hvor bestyrelsen kan udveksle intern skriftlig information.

  • Gennemføre skriftlige ”pejlings-analyser”/afstemning, hvor bestyrelsen tilkendegiver sin stillingtagen.

  • Alle tilsigtede eller utilsigtede ændringer og sletninger af materialet fremgår tydeligt for alle.