Board Governance A/S

BOARD GOVERNANCE A/S

Chairman’s A/S anbefales af BOARD GOVERNANCE A/S.

BOARD GOVERNANCE A/S udvikler, træner og instruerer bestyrelser og bestyrelsesledere i nye moderne værktøjer. De beskæftiger sig alene med produkter og serviceydelser til bestyrelser og lægger vægt på, at de metoder, som kan medvirke til at skabe andre og måske bedre resultater i bestyrelsen, bliver udbredt. Det gælder både forskning inden for bestyrelsesledelse og hele den humane og forretningsmæssige side af bestyrelsesarbejdet. I over 3800 selskaber arbejder der i dag bestyrelsesmedlemmer, som er uddannet og trænet af BOARD GOVERNANCE A/S. Adm. direktør Randi Ib udtaler: ”Dette giver os et godt og solidt grundlag for at vurdere både de udviklings udfordringer, som danske bestyrelser står overfor, samt vurdering af, hvilke konkrete værktøjer som kan bidrage til, at bestyrelserne fungerer mere hensigtsmæssigt – i dette perspektiv kan vi anbefale brugen af programmet Chairman’s. Dette program understøtter både effektivitet, sikkerhed og fremdrift i bestyrelserne – samt ikke mindst det fornødne overblik over materiale, notater og bilag relateret til den enkelte bestyrelse.”.

Chairman’s og ASNET Board samarbejder vedrørende viden og anvendelse af online bestyrelsesportaler samt om formidling af bestyrelsesposter og advisory board poster.

Advokatpartnerselskabet Nielsen Nørager har udarbejdet en række skabeloner til brug i bestyrelsesarbejdet, som stilles til rådighed for Chairman’s kunder.

Nielsen Nørager har altid været kendetegnet ved evnen og viljen til at yde en førsteklasses indsats for varetagelsen af deres klienters interesser i Danmark og udlandet.

Board Report rådgiver ledelse og bestyrelse om opbygning af en professionel bestyrelsesrapportering. Board Report tilbyder enkle og tidsbesparende værktøjer, som er udviklet til at opfylde bestyrelsens behov for en struktureret og overskuelig rapportering. Board Report har desuden, i samarbejde med Teddy Wivel, en af Danmarks førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, udarbejdet 5 råd om bestyrelsesrapportering, som kan findes på Chairman’s bestyrelsesportal.

BoardWise er et let tilgængeligt online evalueringsværktøj, der er baseret på nøje udvalgte spørgsmål. De enkelte bestyrelsesmedlemmer får tilsendt undersøgelsen og svarer anonymt. Resultatet præsenteres herefter i en grafisk overskuelig rapport, der giver bestyrelsen et solidt indblik i aktuelle problemstillinger og potentialer.

BoardWise giver dermed et objektivt øjebliksbillede af bestyrelsens tilstand og et oplyst handlingsgrundlag for det videre arbejde – en præcis pejling, der skaber øjeblikkelig effekt.