Chairman’s prioriterer kundesikkerhed meget højt. Vi bruger kun store, anerkendte hostingselskaber.

Servere og data ligger i Danmark, hvilket blandt andet er med til at sikre, at Chairman’s overholder anbefalinger fra Dansk Industri (DI) og Datatilsynet vedr. opbevaring af personfølsomme data.

Når kunden skal have adgang til sine data, ligger de naturligvis i et separat system uden forbindelse til den hjemmeside, du ser på netop nu. Vores data er krypteret via en SSL-løsning, og vores login-procedure overholder ”best practice” med et trestrengs-login bestående af et brugernavn, password og en ny engangskode pr. login.

Al kommunikation med Chairman’s er krypteret, så du kan være sikker på fortrolighed, selv om du tilgår systemet uden for Danmarks grænser.

Sikkerhedsgodkendelse af hostingselskaberne

Hostingselskaberne og hostingselskabernes medarbejdere har opnået myndighedernes sikkerhedsgodkendelse med klassifikationsgraden “Fortroligt” jvf. Statsministeriets cirkulære nr. 204 af 7. december 2001 “Cirkulære vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.”

Beskyttelse af informationer sikres af en række personalemæssige, fysiske og proceduremæssige foranstaltninger, der tilsigter, at informationerne beskyttes mod uautoriseret indsigt og ændring.

Revision af systemerne

Hostingselskaberne bliver revideret i forhold til Revisionsstandard 3411b af et uvildigt revisionsfirma. I denne revision indgår gennemgang og vurdering af edb-kontroller, arbejdsprocesser mv. Der fokuseres på områderne;

  • Driftsafvikling (herunder adgang til serverrum, funktionsadskillelse i netværk, firewall).
  • Dokumentation af systemer, metoder og procedurer (f.eks. rutiner for opdatering af dokumentation og eskalering).
  • Fysisk sikkerhed (bl.a. brandsikring, køling, strømsikring).
  • Sikkerhedskopiering (backuprutiner, båndopbevaring, genetablering).